Mindset: jouw vriend of vijand

Wat is mindset?

Mindset kan je zien als een reeks overtuigingen en denkbeelden die je hebt over jezelf en de wereld en speelt een belangrijke rol in hoe je denkt over leren/veranderen, jouw kwaliteiten… en in hoe je reageert op situaties, omgaat met emoties… Het beïnvloedt jouw gedachten, keuzes, emoties en handelen.

Fixed- en growth-mindset

Carol Dweck is een Amerikaanse Professor in de psychologie die veel onderzoek gedaan heeft naar mindset, vooral in de context van hoe mensen denken over hun kwaliteiten en intelligentie.

O.b.v. haar onderzoek onderscheidt Carol Dweck in de grondslag 2 mindsets: groei-mindset en vaste-mindset. Denkbeelden die gericht zijn op mogelijkheden, trainbaarheid, kansen… horen bij de groei-mindset. Denkbeelden die meer gericht zijn op beperkingen, je hebt een eigenschap of je hebt ze niet… horen bij een vaste mindset.

Hieronder vind je een kort overzicht van beide mindsets:

Growth mindset/ groei mindset
  • Je gelooft dat je nieuwe dingen en vaardigheden kan ontwikkelen.
  • Faalervaringen en feedback worden gezien als leermomenten om verder te kunnen ontwikkelen.
  • Je gaat uitdagingen aan en neemt nieuwe dingen op.
  • Succes van anderen wordt gezien als een leer- en inspiratiebron.

Fixed mindset/ vaste mindset

  • Je zal je vooral richten op ontwikkelen van datgene wat in aanleg aanwezig is.
  • Nieuwe dingen of dingen waarvan je denkt dat je ze niet kan, worden eerder vermeden.
  • Feedback wordt snel als bedreigend ervaren en als kritiek gezien.
  • Als iets tegenzit wordt al snel de handdoek in de ring gegooid, omdat je ervan uit gaat dat je het toch niet kan.

Mindset gaat echter verder dan denkbeelden over kwaliteiten en intelligentie.

Van waar komt onze mindset?

Onze mindset is een combinatie van aanleg en wat we in onze opvoeding en uit ervaringen geleerd hebben. Het is een deel van jouw persoonlijkheid, maar het is niet statisch. Onze hersenen zijn voortdurend in ontwikkeling door de prikkels waarmee ze gevoed worden en zo hebben we ook de mogelijkheid om onze mindset te veranderen. Je mindset veranderen vraagt om een proces van bewustwording en training.

Jouw mindset onder de loep

Omdat jouw mindset een belangrijke factor is in datgene wat je uiteindelijk in de wereld zet, is het zinvol om eens stil te staan bij jouw mindset.Welke gedachten komen er bij jou op als iets goed gaat of als iets tegenzit?Denk je in mogelijkheden of beperkingen?Geloof jij dat verandering mogelijk is, of denk je eerder dat je het moet doen met de eigenschappen die je hebt meegekregen?

Bij welke mindset horen jouw overheersende gedachten? En dienen jouw gedachten de doelen die je wilt bereiken of niet?

Bewustwording van jouw mindset stelt je in staat om in te zetten op het trainen van een groei-mindset en de daarbij horende gedachten, handelingen…

Het is best mogelijk dat je in verschillende situaties een verschillende mindset aan de dag legt.

Mindset en succes

Jouw mindset is dus een belangrijke factor die meespeelt in het al dan niet realiseren van jouw doelen, datgene dat je nastreeft. Wanneer je bijvoorbeeld tegenslagen kan zien als leermomenten en ervan overtuigd bent dat je met inzet nieuwe kwaliteiten kan ontwikkelen, wordt de kans groter dat je stap voor stap bijstuurt en volhardt in het toe werken naar jouw doelen. Ben je daarentegen bijvoorbeeld (onbewust) ervan overtuigd dat je een kwaliteit hebt of niet en zie je een tegenslag als een mislukking, dan wordt de kans groter dat je de handdoek in de ring gooit.

En hoe zit het met jouw mindset: “Ondersteunt jouw mindset het behalen van jouw doelen of werk jij jezelf tegen met jouw mindset?”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *